पूजनीय कुशक बकुला रिंपोछे जन्मशताब्दी सांस्कृतिक कार्यक्रम लेह


 

पूजनीय कुशक बकुला रिंपोछे जन्मशताब्दी सांस्कृतिक कार्यक्रम लेह